Úvod do astrologie - Bluewitch Astrology

Zázraky hvězd nosíme v soběukazují nám cestuskrývají starodávnou moudrosturčují kosmický řáddodávají sílupřinášejí štěstí

Přejít na obsah
ÚVOD DO ASTROLOGIE
Planety a znamení

Zvěrokruh, pomyslný pás ekliptiky, se dělí na 12 částí po 30 ° na 12 znamení: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby. Každé znamení má svou polaritu, kvalitu, živel a vládnoucí planetu. Známe 2 polarity, 3 kvality, 4 živly.
Planety jsou personální / Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars / a transpersonální (generační) / Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto /. Personální ukazují na vlastnosti jedince, transpersonální popisují vlastnosti generace.

Každá planeta má svou hodnost podle toho, ve kterém znamení se nachází. Rozlišujeme tyto hodnosti:
- Domicil - planeta je ve svém znamení a tak má velkou sílu
- Exil - planeta je v opačném znamení, má slabou sílu
- Povýšení - planeta má sílu, ale menší než v domicilu
- Pád - planeta má slabou sílu, ale větší než v exilu

KVALITA
Základní kvalita: Tato znamení se umí nejlépe prosadit. Tito lidé rychle postupují, jsou o krok před ostatními.
Pevná kvalita: Jsou to zdrženlivé znamení. Jsou zaměstnán svými vlastními záležitostmi. Jejich síla spočívá v stálosti.
Pohyblivá kvalita: Jsou to znamení labilní a nejvnímavější na vlivy okolí. Nechávají věcem volný průběh, ale touží po jistotě.
ŽIVLY
Oheň: energie, výbušnost, nestálost, optimismus, dobrodruh, vedoucí osobnost, inovátor, netrpělivost
Země: praktičnost, spolehlivost, pevný základ, málo fantazie
Vzduch: intelektualita, komunikace, plánování, kritizování
Voda: emoce, citlivost, náklonnost, náboženství

POLARITA
Mužská polarita: aktivní, extrovertní
Ženská polarita: citlivý, introvertní
Charakteristika planet

• Slunce - princip života, integrity, existence, životní síly, tvořivosti, vědomí, aktivity, úspěchu a vítězství, mládí. Působí na vědomí. Mužský princip.
• Měsíc - princip intuice, citového života, fantazie, podvědomé činnosti, snivosti, obrazotvornosti. Formuje psychiku, mediumitu, inspiraci. Ovládá všechny přírodní formy, rytmicitu orgánů. Ženský princip.
• Merkur - princip myšlenkového procesu, chápavosti, schopnosti komunikace, řeči, jazyka, písemného projevu. Rychlost nervových vzruchů, logika, paměť. Obchod, literatura, komunikace, studium, smlouvy.
• Venuše - princip smyslové harmonie, mírumilovnosti, vnější krásy, lásky, něžnosti, umění, kultivovanosti, mírnosti.
• Mars - princip energie, vůle, odvahy, činu, expanze, neustálé činnosti, ale i tlaku, násilí, agresivity, bojovnosti, prudkosti, nesmiřitelnosti.
• Jupiter - princip spravedlnosti, pořádku, zbožnosti, vyššího chápání duchovnosti, štědrosti, moudrosti a úsudku. Vzrůst, štěstí, úspěch, plnost, hojnost.
• Saturn - princip stagnace, potlačení, klidu, chladu, konkrétního a praktického myšlení, koncentrace. Zpomaluje a brzdí, způsobuje překážky.
• Uran - radikální transformace, zásadní změny, reformy, vývojové skoky, nečekané zvraty. Rychlost, výstřednost, objevy, genialita, napodobení.
• Neptun - jemnost, humanita, umění, inspirace, imaginace, ale i chaos, zmatek, nejasnosti, klam, podvod, iluze.
• Pluto - explozivní a neovladatelná energie, rozklad, zpustošení, destrukce. Vliv na masy.
Pohyb planet při pohledu ze Země mohou vypadat, že se pohybují opačným směrem. Tyto planety jsou retrográdní planety. Označujeme je s písmenem R vedle symbolu planety. Tyto planety představují ty aspekty našich osobností, které působí nepřímo, podvědomě, se zábranami, a jsou spíše obrácené dovnitř. Ukazují energie, které jsme se v mladých letech neodvážili otevřeně projevit. Proto je musíme individuálním způsobem rozvinout v pozdějších letech života. Obecně tyto planety často ukazují na regresi, psychické zábrany a zdrženlivost. Vedle toho poskytují potenciál na sebepoznání, sebaurčujúce jednání a otevřenost pro nevědomé a nadvědomí energie.
Domy

Zatímco planety popisují motivaci a děj, znamení charakter a směr, domy představují oblasti života. Vedle 12 znamení horoskop ("hodinový obraz") dělíme ještě na 12 domů. Dělení domů se zakládá na principu rotace ekliptiky kolem Zemi. Zatímco znamení pomyslně obíhají kolem Zemi, poloha domů je neměnná.

Domy dělíme na 4 hlavní hroty: ascendent (bod nad východním obzorem v okamžiku narození), descendent (bod nad západním obzorem v okamžiku narození), medium coeli (střed nebe - nejvyšší bod nad horizontem) a na opačné straně imum coeli (hloubka nebe - nejnižší bod pod horizontem). Zkracujeme: Asc., Desc., MC, IC. Ascendent je hrot 1. domu, descendent je hrot 7. domu, Medium Coeli je hrot 11. domu, imum Coeli je hrot 5. domu.
Významy domů

1. Osobnost
2. Peníze, majetek, sebehodnoty
3. Škola, komunikace, sourozenci, krátkodobé cesty
4. Domov, rodina, otec, kořeny
5. Děti, aktivity ve volném čase, kreativita, erotické vztahy, spekulace
6. Práce, zdraví, služba
7. Manželství, láska, partnerské vztahy, úzké pracovní vztahy
8. Sex, dědictví, smrt, znovuzrození, okultismus, cizí peníze, svět obchodu
9. Právo, náboženství, přesvědčení, vyšší vzdělání, cesty do ciziny, cizí země
10. Kariéra, společenské postavení, matka
11. Známosti, sociální kontakty, všeobecné očekávání a přání
12. Sny, podvědomí, všechny důvěrné a tajné záležitosti, tajemství
Existují různé systémy domů např. ekválny systém, Placidus, Regiomontanus, Campanus, Koch, Morinus atd. Pro začátečníky doporučujeme velmi rozšířený a často používaný systém Placidus (každý dům je rozdílně velký). Pro ruční výpočty doporučujeme ekválny systém (každý dům má 30 °). V případě zájmu o systémy domů naleznete podrobnější informace zde.

Každý dům řídí určitou oblast života. Planety, které stojí v určitém domě, se nejvýrazněji projevují v té oblasti, která je spojena s daným domem. Kromě těchto planet vždy zkoumáme i dispozitora domu (vládce hrotu domu). Pozreme ve kterém znamení se nachází hrot domu, zjistíme která planeta je vládcem daného znamení, a zkoumáme postavení této planety v horoskopu. Takto dostaneme odpovědi i na ty domy (oblasti života), ve kterých nestojí žádná planeta.

Osoba, která má prázdné domy v horoskopu (taková situace vždy nastane), v dané oblasti musí vyvinout veliké úsilí, aby v této oblasti dosáhla úspěchu. Také to může znamenat, že daná oblast života není důležitou oblastí v životě jedince.

Když v jednom domě stojí 5 nebo více planet, tento jev nazýváme stellium. Znamená to, že daná oblast života je velmi významná.
Aspekty

Aspektem je úhlová vzdálenost dvou bodů v horoskopu. Z aspektů vyčteme jaký mají planety vzájemný vztah, zda ovlivňují sebe harmonicky nebo disharmonicky, čili podporují se nebo se oslabují.

Harmonické aspekty jsou považovány za příznivé, jednoduché a přinášejí štěstí, disharmonické aspekty jsou rušivé, nepříznivé, přinášejí neštěstí.

Když se dvě planety přibližují k nějakému aspektu, mluvíme o aspektu aplikačním, když se vzdalují, mluvíme o separačním aspektu. Aplikační se stávají silnějším, separační slabším.

V horoskopu aspekty jsou obvykle nepřesné, proto se určují orbisy. Orbis je povolená odchylka ve stupních daného aspektu. Obvykle se používá 2 ° až 8 ° podle druhu aspektu.

Obvykle se používají (a také doporučujeme začátečníkům) silné aspekty. V případě, že by horoskop obsahoval málo aspektů, můžeme zkoumat i slabší aspekty.
Obrazce aspektů

POLOKŘÍŽ: vede k napětím a problémům, z nichž není úniku. Pokud se nachází v kardinální znamení, vyvolává to u vlastníka horoskopu mimořádnou činorodost a energii; v pevném znamení jsou postiženi často tvrdohlaví a nesmiřitelní v osobních sporech; v pohyblivém znamení se postižení snaží problémy vyvolané figurou aspektu vyřešit nebo se jim vyhnout.
VELKÝ KŘÍŽ: vede k napětím a problémům, z nichž není úniku. Pokud se nacházda v kardinální znamení, vyvolává to u vlastníka horoskopu mimořádnou činorodost a energii; v pevném znamení jsou postiženi často tvrdohlaví a nesmiřitelní v osobních sporech; v pohyblivém znamení se postižení snaží problémy vyvolané figurou aspektu vyřešit nebo se jim vyhnout.
VELKÝ TRIGON: konstelace dává jedinci vrozené vlohy. Bez rušivých apsektů často chybí motivace tyto vlohy využít a realizovat. Pokud se velký trigon nachází ve znamení ohně, pak se vlohy projevují schopností oduševnit se pro vyhledávání nových možností; ve znamení země se vlohy projevují v praktické činnosti a ve zkušenostech; ve znamení vzduchu má jedinec talent na duševní práci; ve znamení vody spočívají vlohy jedince v sounáležitosti, soucitu a intuici.
YOD: jiným názvem prst osudu; planety ve kvinkunxnom aspektu ukazují na to, jakým způsobem se dají zmírnit nebo předejít vlivy opozice, které se týkají.
Měsiční uzly

Rozlišujeme 2 měsíční uzly: severní měsíční uzel (vzestupný) a jižní měsíční uzel (sestupný). Nejsou to planety, ale body, kde se dráha Měsíce protíná s dráhou Slunce. V horoskopu stojí vždy proti sobě. Zkoumáme jich jako planety. Severní uzel ukazuje, kam se osoba ubírá, jižní uzel ukazuje, odkud osoba přichází. Severní uzel ukazuje současný život, jižní uzel minulé životy.
Severní a jižní měsiční uzel
Návrat na obsah