ASTROLOGIE - Bluewitch Astrology

Zázraky hvězd nosíme v soběukazují nám cestuskrývají starodávnou moudrosturčují kosmický řáddodávají sílupřinášejí štěstí

Přejít na obsah
ASTROLOGIE
SESTAVTE SI SVŮJ VLASTNÍ HOROSKOP
Astrologie zkoumá, analyzuje a interpretuje záření Sluneční soustavy, které ovlivňuje Zemi a život na ní. Astrologie považuje Zemi za středobod, kam dopadají vlivy vesmíru, ale nepopírá správnost heliocentrické teorie. Na základě astronomických dat analyzuje duševně-psychické efekty planet a hvězd. Pracuje s jediným nástrojem, s horoskopem, který zobrazuje postavení hvězd a planet v okamžiku narození. Aby horoskop byl nejpřesnější, je důležité, abychom poznali místo, datum a čas narození. Podle západní astrologie okamžik narození je ten bod, který určuje osobnost a budoucnost jedince, zatímco východní astrologie považuje za tento bod okamžik přestřižení pupeční šňůry.

Astrologie studuje konstelace nebeských objektů a na jejich základě vytváří předpovědi. Vše co se odehrává na hvězdné obloze, lze chápat jako předzvěst změn na Zemi. Ale neznamená to, že by osud byl předurčen. Každý z nás vytváří svůj život a svou budoucnost na základě svých svobodných rozhodnutí. Horoskop určuje pouze směr, trendy, možnosti a pravděpodobné události.

Jádrem astrologického pohledu na svět jsou specifické vlastnosti času. Podle astrologů čas není jen kvantitativní, ale i kvalitativní kategorie. Astrologie zná rozlišné časové škály, používá zvláštní časovou míru pro každou z planet. Kombinací časů planet a dalších nebeských těles vzniká nekonečné množství časových variací.
Návrat na obsah