Syntéza - Bluewitch Astrology

Zázraky hvězd nosíme v soběukazují nám cestuskrývají starodávnou moudrosturčují kosmický řáddodávají sílupřinášejí štěstí

Přejít na obsah
SYNTÉZA
Syntéza je shrnování dat z analýzy a zhotovení výkladu, interpretace horoskopu tak, aby osoba, pro kterou horoskop připravujeme, porozuměla výkladu. Po dokončení analýzy se připraví výpis významů jednotlivých elementů horoskopu. Podle jednotlivých oblastí se sepíší významy. Po celkovém přehodnocení horoskopu astrolog vypracuje srozumitelný text pro klienta. Při syntéze a přípravě výkladu postupujte dle jednotlivých životních oblastí.


Hlavní části životních oblastí

Osobnost
- ascendent,
- planety v prvním domě,
- sluneční znamení,
- poloha a aspekty měsíce
- důležité figury aspektů,
- kvalita a živel, apod.

Rodina
- planety ve čtvrtém domě, vládce čtvrtého domu,
- pátý dům (děti),
- třetí dům (sourozenci),
- Měsíc (matka),
- Slunce a Saturn (otec) pokud mají vypovídací schopnost,
- desátý dům a jeho vládce pokud má nějaký význam

Svět citů
- Měsíc,
- Venuše,
- planety ve vodních znameních

Vztahy
- descendent,
- planety v sedmém domě a vládce sedmého domu (blízké přátelství a manželství),
- planety v pátém domě a vládce pátého domu (milostné a romantické vztahy),
- planety v jedenáctém doma a vládce tohoto domu (spolky a známosti),
- planety ve znamení Vah (partnerské vztahy),
- Mars (společenská energie),
- Měsíc, Venuše a planety ve vodních znameních pokud mají vypovídací schopnost

Duševní vlohy, myšlení a vzdělání
- Merkur a planety ve třetím domě a vládce třetího domu (shcopnost komunikovat, škola, obecné zájmy a duševní schopnosti)
- Jupiter
- Planety v devátém domě a vládce devátého domu (vyšší vzdělání, světonázor)
- Osmý a dvanáctý dům (příznaky intuitivních schopností)
- Neptun (fantazie)
- Planety v Blížencích a v Panně pokud mají vypovídací schopnost

Tvůrčí a umělecké schopnosti
- Planety v pátém domě a vládce pátého domu pokud mají vypovídací hodnotu
- Merkur, Venuše, Mars a Neptun
- Planety ve znamení Země (praktické schopnosti)

Povolání, práce
- MC, planety v desátém domě a vládce desátého domu (povolání)
- Planety v šestém domě a regent šestého domu (pracovní podmínky, druh práce)
- Mars (praktický potenciál)
- Saturn (sebekázeň a organizační shcopnosti)

Peníze
- Planety v druhém domě a regent druhého domu
- Planety v osmém domě a regent osmého domu

Cesty
- Planety ve třetím domě (krátké cesty)
- Planety v devátém domě (dlouhé cesty)

Zdraví
- Planety v šietstom domě a vládce šestého domu
- Ostatní důležitá upozornění vyplývající z ostatních činitelů
Návrat na obsah