Astronomické minimum - Bluewitch Astrology

Zázraky hvězd nosíme v soběukazují nám cestuskrývají starodávnou moudrosturčují kosmický řáddodávají sílupřinášejí štěstí

Přejít na obsah
ASTRONOMICKÉ MINIMUM
Obrázek ze stránky http://www.hvezdarnaplzen.cz
V astrologii používáme tři hlavní kružnice: rovník, horizont a ekliptiku a také jejich nebeské ekvivalenty. Ekliptika a nebeský rovník vytvářejí ostrý úhel a protínají se ve dvou bodech (jarní a podzimní rovnodennost). Nejvyšší body ekliptiky jsou slunovraty. Ekliptika se dělí na 12 částí po 30 stupních, které označujeme jako zvěrokruh, který obsahuje jednotlivá znamení. Znamení vycházejí ze souhvězdí, ale nejsou s nimi totožné. Během roku Slunce projde 12 znameními, ale přechází 13 souhvězdí.
Obrázek z https://www.astrokarty.cz
Sluneční soustava je soustava planet hvězdy Slunce, v níž se nachází kromě osm planet i několik trpasličích planet, planetek, komet, měsíců, meteoridov, meziplanetárního plynu a prachu. Počet planet byl v soustavě do 24. srpna 2006 devět, kdy byl Plutu odňat status planety pro její malé rozměry a nepravidelnou oběžnou dráhu.

V naší sluneční soustavě se nachází osm planet obíhajících kolem Slunce po eliptických dráhách - Merkur, Venuše, Země, Mars oddělen od Jupiteru pásem asteroidů, Saturn, Uran a Neptun.

V astrologii Pluto se nadále řadí mezi planety a také Slunce a Měsíc nazýváme planetami, i když ve skutečnosti jimi nejsou. V astrologii zkoumáme 10 základních planet: Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto.
SLOVNÍK POJMŮ
Rovník - je pomyslná kružnice po obvodu Země v polovině vzdálenosti mezi póly. Když rovník promítneme na oblohu, dostaneme nebeský rovník.
Nebeský (světový) rovník - je pomyslná kružnice na obloze mezi nebeskými póly, která je v podstatě promítnutým rovníkem Země na nebeskou sféru.
Nebeská sféra - pomyslný kulový prostor, který obklopuje Zemi, na kterém jsou zdánlivě umístěny nebeská tělesa.
Horizont - obzor, čili optická hraniční čára mezi viditelným povrchem Země a oblohou.
Ekliptika - zdánlivá dráha Slunce po obloze.
Meridián - pomyslná čára na obloze, která vede od severního světového pólu k jižnímu světovému pólu přes zenit.
Zenit - bod na obloze přímo nad pozorovatelem, 90 ° od horizontu.
Návrat na obsah