Pokročilé metody - Bluewitch Astrology

Zázraky hvězd nosíme v soběukazují nám cestuskrývají starodávnou moudrosturčují kosmický řáddodávají sílupřinášejí štěstí

Přejít na obsah
POKROČILÉ METODY
Kromě nativního horoskopu a tranzitů existuje mnoho jiných metod, druhů horoskopu. Ukážeme Vám ty nejčastěji používané.
PROGRESIVNÍ HOROSKOP
Progrese (direkce) jsou založeny na symbolických pohybech planet. Často se progrese využívají společně s tranzity. Existuje mnoho způsobů progrese, nejčastěji je takzvaná sekundární progrese. Je to metoda "den za rok". To znamená, že každý den po narození se rovná jednomu roku života.

Při výpočtu postupujeme podobně jako v případě tranzitů. Když potřebujeme vypočítat progrese na 20. rok života osoby, k datu narození připočteme 20 dní a v tabulkách efemerid zjistíme polohu planet v daný den.

Interpretace je podobná jako u tranzitů, porovnáváme progrese s nativním horoskopem. V úvahu bereme pouze Slunce, Měsíc, Merkur, Venuši, Mars a ascendent.

Progrese můžeme vypočítat i s jinými metodami. Často se používá ještě metoda progrese oblouku Slunce. Slunce denně urazí v horoskopu 0 ° 59'. To znamená, že všechny body v horoskopu se ročně posunou o 0 ° 59'. Když chceme znát polohy planet na 20. rok života osoby, stačí denní pohyb vynásobit s počtem věku a výsledné číslo připočítat k poloze planet v den narození.

V praxi po výpočtu progrese se berou v úvahu i tranzity, a když tranzity podpoří výklad progresí, zformuluje se předpověď.
SYNASTRIE
Synastrie je srovnávací astrologie, kterou využíváme obvykle na partnerské vztahy, ale dá se použít i na jiné mezilidské vztahy. Základem je výpočet 2 nativních horoskopů, které pak překreslíme do jednoho kosmogramu. Horoskop rozdělíme na vnitřní a vnější kruh, do jednoho zakreslíme nativní horoskop jedné osoby, do druhého kruhu zakreslíme nativní horoskop druhé osoby.Tento společný horoskop se nazývá kompozitum. Porovnáváme aspekty, polohy planet a domů mezi dvěma nativním horoskopy.
HORÁRNÍ ASTROLOGIE
Hodinová astrologie hledá odpověď na konkrétní otázku, kterou položí jedinec. Nevychází se z nativního horoskopu, ale z místa a času položení otázky. Metoda výpočtu je stejná jako u nativního horoskopu. Při výkladu se posuzují pouze ty oblasti horoskopu, které přímo souvisejí s otázkou.
RELOKAČNÍ ASTROLOGIE
Tato metoda zahrnuje výpočet nativního horoskopu pro jiné místo, než kde se osoba narodila. Relokované horoskopy nám prozradí o reakcích subjektu na nové místo. Toto odvětví astrologie se nazývá také jako astrokartografie.
Návrat na obsah